webhufi | tuyển sinh | Giảng viên | Sinh viên

Giới thiệu chung về Trung tâm Quản lý chất lượng
(CENTER OF QUALITY MANAGEMENT)

Trung tâm Quản lý chất lượng được thành lập ngày 16/10/2008 (lúc này là Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng) trên cơ sở phát triển Ban Khảo thí và Kiểm định chất lượng. Trải qua hơn 10 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm Quản lý chất lượng đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, không ngừng phát triển cả số lượng và chất lượng, xây dựng và mở rộng quan hệ hợp tác với các đơn vị, tổ chức kiểm định trong và ngoài nước.

Quá trình hình thành và phát triển

Ngày 21/11/2007, Ban Khảo thí và Kiểm định chất lượng được thành lập theo Quyết định số 450/QĐ-TCNTP của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh. Ban Khảo thí và Kiểm định chất lượng đào tạo có 4 thành viên thực hiện các nhiệm vụ:

Một năm sau, Ban Khảo thí và Kiểm định chất lượng đào tạo được phát triển thành “Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng đào tạo” theo Quyết định số 593/QĐ-TCNTP ngày 16/10/2008.

Sau khi trường được nâng cấp thành Trường đại học vào năm 2010, tại Quyết định số 350/QĐ-TCNTP của Hiệu trưởng Trường đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM ngày 15/05/2010 tên gọi của Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng đào tạo đổi thành “Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng”.

Từ ngày 26/03/2013, theo Quyết định số 393/QĐ-DCT của Hiệu trưởng Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng đào đổi tên thành Phòng Khảo thí, theo đó bộ phận Đảm bảo chất lượng chuyển về Ban ISO của Trường.
Ngày 31/03/2014 Hiệu trưởng ban hành Quyết định số 439/QĐ-DCT về việc sáp nhập Phòng Khảo thí và Ban ISO, thống nhất tên gọi chung là Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng.

Ngày 02 tháng 4 năm 2018, theo Quyết định số 670/QĐ-DCT của Hiệu trưởng, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đổi tên thành Trung tâm Quản lý chất lượng.

Kể từ khi thành lập đến nay, Trung tâm không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Đến nay, Trung tâm có 15 thành viên, thực hiện các chức năng và nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

Chức năng

Tham mưu và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về việc tổ chức, quản lý và triển khai thực hiện các hoạt động khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo; đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục của Trường.

Nghiên cứu và phát triển các dịch vụ khảo thí hỗ trợ sinh viên thuộc Trường; tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu, tư vấn cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu về các vấn đề liên quan tới công tác đánh giá, kiểm định, đảm bảo chất lượng, khảo thí và hệ thống quản lý chất lượng trên cơ sở phù hợp với các quy định hiện hành.

Nhiệm vụ

Chủ trì và phối hợp với các đơn vị trong việc xây dựng quy định, tổ chức điều tra, khảo sát, lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan và giám sát hoạt động cải tiến chất lượng đối với kết quả:

Thành tích đạt được

Thông tin liên lạc

Trung tâm Quản lý chất lượng

Bộ phận Khảo thí: P.C309 – Khu C lầu 3, ĐT: 08 38161673+127

Bộ phận Đảm bảo chất lượng: P.C305 – Khu C lầu 3, ĐT: 08 38161673+125

140 – Lê Trọng Tấn, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM

Liên hệ với chúng tôi: : Phòng C.305 - 140 Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP HCM | : info@hufi.edu.vn | : (08)38161673 - (08)38163319

Bản quyền thuộc về Trung tâm Quản lý Chất lượng - Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh