webhufi | tuyển sinh | Giảng viên | Sinh viên

Phiếu đăng ký tham gia Câu lạc bộ Chất lượng

1. Phiếu đăng ký dành cho Giảng viên
2. Phiếu đăng ký dành cho Sinh viên

văn bản liên quan kiểm định chất lượng giáo dục

STT Loại văn bản Tên văn bản
1 Văn bản về kiểm định chất lượng
1.1 Công văn Công văn 769/QLCL-KĐCLGD sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học
1.2 Công văn Công văn 768/QLCL-KĐCLGD hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học
1.3 Công văn Công văn 767/QLCL-KĐCLGD hướng dẫn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học
1.4 Công văn Công văn 766/QLCL-KĐCLGD hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học
1.5 Thông tư Thông tư ban hành quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học
2 Văn bản về tổ chức quản lý
2.1 Luật Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010
2.2 Nghị định Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
2.3 Nghị định Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 18/5/2012 Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập
2.4 Nghị định Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 Quy đinh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục đại học
2.5 Nghị định Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức
2.6 Thông tư Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập
2.7 Thông tư Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức
2.8 Thông tư liên tịch Thông tư liên tịch số 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV 15/4/2009 Hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo

Liên hệ với chúng tôi: : Phòng C.305 - 140 Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP HCM | : info@hufi.edu.vn | : (08)38161673 - (08)38163319

Bản quyền thuộc về Trung tâm Quản lý Chất lượng - Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh